Krakowskie miejsca przyjazne Seniorom

W Krakowie już piąty rok z rzędu wybierane są miejsca przyjazne dla Seniorów. Dzięki temu w stolicy Małopolski stale rośnie lista punktów, w których osoby starsze mogą czuć się dobrze i bezpiecznie oraz skorzystać z usług lub wziąć udział w projektach im dedykowanych.

Przyjazne, czyli jakie?

Aby otrzymać tytuł Miejsca Przyjaznego Seniorom firmy, lokale czy urzędy muszą przesłać oraz uzasadnić swoje zgłoszenie. Organizatorzy akcji, czyli Województwo Małopolskie oraz Gmina Miejska Kraków weryfikują czy zgłoszone miejsca rzeczywiście posiadają i rozwijają ofertę dedykowaną Seniorom, realizują zniżki i rabaty dla tej grupy, ale także posiadają odpowiednią architekturę dostosowaną do osób starszych, np. nie ma w nich stromych schodów. Równie istotna jest atmosfera. Miejsca przyjazne Seniorom powinny być bowiem także przestrzenią, w której ta grupa wiekowa czuje się dobrze i swobodnie oraz jest traktowana i obsługiwana z godnością. Sprawdzany jest także fakt, czy miejsca te są obecnie uczęszczane przez Seniorów.

Popularne punkty

Na liście Miejsc Przyjaznych Seniorom znajdują się takie punkty jak kawiarnie, sklepy, apteki, instytucje kulturalne (na przykład domy kultury), edukacyjne, rekreacyjne i inne, które odpowiadają na potrzeby starszych mieszkańców Krakowa. Z ubiegania się o wyróżnienie wyłączone są podmioty, które zostały powołane w celu podejmowania działań na rzecz Seniorów.

Jak ich szukać?

Listę punktów na mapie Krakowa wyróżnionych do tej pory tytułem „Miejsce Przyjazne Seniorom” znaleźć można tutaj. Dodatkowo, każde z punktów zakwalifikowanych do programu oznaczone jest specjalnym znakiem informującym o tym fakcie.

DE