Profesjonalna opieka coraz bardziej popularna

Według prognoz w Polsce za dwie dekady będzie 2,5 razy więcej osób starszych, które nie są w stanie samodzielnie o siebie zadbać. Przewidywany wzrost zwiększy także liczbę rodzin, które poszukiwać będą rozwiązań na zagwarantowanie swoim bliskim odpowiedniej opieki. 

W związku ze starzeniem się społeczeństwa w Polsce opieki usługi stają coraz bardziej powszechne oraz profesjonalne. To szczególnie ważne dla tych rodzin, na których spoczywa lub będzie spoczywać poczucie odpowiedzialności za swoich bliskich w podeszłym wieku.

Warto wiedzieć, że polscy opiekunowie osób starszych uznawani są za granicą za dobrze wykwalifikowanych pracowników. Co w wypadku tego zawodu oznacza dobry pracownik? To opiekun, który umie wsłuchiwać się w potrzeby seniora i odpowiednio na nie reaguje. Pomaga swojemu podopiecznemu w codziennych czynnościach, organizacji gospodarstwa domowego, przygotowywaniu posiłków, czynnościach pielęgnacyjnych i higienicznych. Jest troskliwym towarzyszem, dba o dobry nastrój i aktywność adekwatną do możliwości osoby starszej. Staje się równocześnie niejako rodziną swojego podopiecznego.

Home Care Service oferuje usługi profesjonalnych opiekunów zarówno w pełnym wymiarze jak i w ramach opieki na godziny – szczególnie przydatnej w nieprzewidzianych sytuacjach.

DE