Czeki na opiekę – ponownie brane pod uwagę

W Parlamencie znów głośno o możliwości wprowadzenia czeków, które będzie można przeznaczyć na określony cel związany z opieką. Projekt ustawy przewidujący taką opcję ma powstać do końca roku. 

Do 2035 roku w Polsce będzie 2,5 miliona starszych osób, które nie są w stanie samodzielnie o siebie zadbać. Aby wesprzeć seniorów oraz ich rodziny, grupa senatorów i ekspertów pracuje nad ustawą o opiece nad osobami niesamodzielnymi. Projekt ma trafić na ręce pani premier do końca 2014 roku.

Ustawa zakłada wprowadzenie czeków na opiekę pokrywanych z budżetu państwa. Przyznawane byłyby rodzinie, która musi zapewnić opiekę dla chorego krewnego. Zależnie od stopnia niesamodzielności czeki wystawiane byłyby na kwotę od 650 do 1 tysiąca zł netto miesięcznie.

Taka forma pomocy z pewnością poprawiłaby sytuację osób, które wymagają opieki, a także ich bliskich. Dzięki czekom wielu seniorów miałoby szansę na skorzystanie z pomocy profesjonalnych opiekunek, które są gwarancją fachowej opieki.

DE