Potrzeby seniora

Jakie są potrzeby osób starszych? To nie tylko te z kategorii fizjologicznych, ale również wiele potrzeb wyższego rzędu. Rolą opiekuna osób starszych jest pomoc w zaspokajaniu większości z nich.

Oczywiście, najważniejszymi potrzebami każdego człowieka, nie tylko seniora są potrzeby fizjologiczne. Bez nich niemożliwe jest zaspokajanie potrzeb wyższego rzędu. Z wiekiem zmienia się jednak fizjologia organizmu. Pojawiają się nowe nawyki żywieniowe – nierzadko będące koniecznością, np. specjalne diety zalecane w przypadku różnych schorzeń. Zmienia się również potrzeba snu – głównie jej ilość, ale także jakość odpoczynku. Rodzi się także potrzeba ochrony zdrowia i dostępu do opieki zdrowotnej.

Inną, niefizjologiczną potrzebą seniorów jest chęć utrzymywania normalnych stosunków towarzyskich. Z racji zwiększonej ilości wolnego czasu, osoby starsze we wzmożony sposób potrzebują utrzymywania kontaktu z innymi osobami, w tym stosunków z rodziną.

Seniorzy odczuwają również potrzebę bezpieczeństwa i opieki, ale także przynależności i bycia w grupie – odgrywania w niej określonej roli. Podkreślić należy również potrzebę szacunku – dla wielu seniorów problemem jest bowiem utrata statusu, jaki dawała im praca. Nierzadko tracą przez to poczucie własnej wartości, które dawała im rola zawodowa, stąd też występuje u nich wzmożona potrzeba szacunku czy też uznania.

Opiekunowie osób starszych służą pomocą w zaspokajaniu różnych typów potrzeb seniora. Zarówno tych podstawowych – pomoc w jedzeniu, zażywaniu leków, dbaniu o toaletę, odpoczynku, jak i tych wyższego rzędu. Opiekun jest też towarzyszem – dba o dobry humor swojego podopiecznego i stara się wypełnić rozrywkami jego czas. Przede wszystkim jednak jest osobą, w towarzystwie której osoba starsza czuje się bezpiecznie, komfortowo i miło.   

DE