Święta seniorów

W kalendarzu jest kilka dni, które stanowią doskonałą okazję do celebrowania starszego wieku. Daty te mają przypominać, że jesień życia może być pięknym okresem!

Światowy Dzień Praw Osób Starszych

Każdego dnia w Polsce i na świecie łamane są prawa seniorów. 15 czerwca to dzień, który przypominać ma o osobach starszych, które zostały pokrzywdzone, wykorzystywane w najbliższym otoczeniu lub po prostu padają ofiarą zobojętnienia i opuszczenia. Światowy Dzień Praw Osób Starszych ma być okazją do przypomnienia o szacunku należnym osobom starszym. W końcu nie tylko 15 czerwca, ale także przez cały rok powinniśmy starać się o to, aby seniorzy w naszym otoczeniu mieli możliwość godnie przeżyć jesień swojego życia. 

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, który ustanowiony został w 1990 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Data ta została oznaczona w kalendarzu w sposób szczególny, by zwrócić uwagę na seniorów czyli osoby powyżej 60. roku życia. Jeszcze w 1950 roku na świecie żyło 200 milionów ludzi w tej grupie wiekowej. Współcześnie jest ich już około 300 milionów więcej, zaś wedle przewidywań w roku 2020 liczba seniorów zwiększy się aż do miliarda.  

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych to okazja by przedstawić proces starzenia się jako naturalne zjawisko, które nie musi nieść za sobą negatywnych skojarzeń. To także dobra data do refleksji nad potrzebami współczesnych seniorów. 

Ogólnopolski Dzień Seniora

Kolejną datą dedykowaną osobom powyżej 60. roku życia jest 14 listopada. Dzień ten ogłoszony został Ogólnopolskim Dniem Seniora. Wtedy też na terenie całego kraju dla osób starszych organizowane są różnorodne akcje. Wśród nich m.in. wykłady prowadzone przez specjalistów czy też darmowe badania.

DE