Wsparcie – pomoc w walce z chorobą

W czasie choroby bardzo ważne jest wsparcie i pomoc ze strony otoczenia. Walka ze schorzeniem stanie się dla chorego łatwiejsza, gdy będzie miał on świadomość, że nie jest sam.

Wsparcie i pomoc dają szansę na to by pokonać niepokój i negatywne emocje, pojawiające się na różnych etapach choroby. Z raportu kampanii „Pozwól na wsparcie” wynika, że dla 75% Polaków oznacza ono pomoc w codziennych czynnościach, zaś dla co trzeciego pomocna jest zwykła rozmowa.

Dlaczego warto wspierać i korzystać ze wsparcia? Uczucie, które towarzyszy osobom starszym, często schorowanym, które muszą samodzielnie wykonywać codzienne obowiązki to lęk. Poczucie, że nie są sami z pewnością pomoże im zachować spokój ducha i zmniejszy poziom stresu. Dużą rolę odgrywa także wzajemne zrozumienie. Szczera rozmowa z osobą z najbliższego otoczenia pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb osoby starszej i daje jej poczucie bezpieczeństwa.

W Home Care Service stawiamy sobie za priorytet, by każdy podopieczny czuł się w towarzystwie opiekuna bezpiecznie i komfortowo, po prostu – miło. Mieszkając razem z chorym opiekun staje się poniekąd domownikiem, dlatego tak ważne dla nas jest by relacja opiekun – podopieczny była właściwa. Nasi pracownicy dostosowują się zwyczajów panujących w domach, zaś podopiecznych traktują z szacunkiem i zrozumieniem dla ich przyzwyczajeń. Dzięki temu są nie tylko troskliwymi i fachowymi opiekunami, ale też serdecznymi towarzyszami starszej osoby.

 

 

DE