Czeki opiekuńcze dla seniorów

Posłowie pracują nad ustawą wprowadzającą czeki dla osób chorych, które można będzie przeznaczyć na wybraną przez siebie formę opieki – np. opiekę domową.

Finansowane z budżetu państwa czeki są pomysłem pracującej w parlamencie grupy roboczej do spraw zabezpieczenia osób niesamodzielnych, która oprócz posłów i senatorów gromadzi również ekspertów i przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Celem prac grupy jest wprowadzenie zmian w prawodawstwie polskim w zakresie długotrwałej opieki i leczenia osób niesamodzielnych – zwłaszcza przewlekle chorych osób starszych. Ten problem staje się z roku na rok coraz ważniejszy z powodu starzenia się społeczeństwa w Polsce. Przybywa seniorów wymagających stałej lub częściowej opieki – obecnie jest ich ok. miliona, ale w 2030 roku ich ilość ma wzrosnąć do 2,5 mln.

Według nowej ustawy osoby niesamodzielne byłyby kwalifikowane następująco:
stopień I – osoby całkowicie niezdolne do samodzielnego życia, wymagające stałej i całodobowej opieki
stopień II – osoby wymagające opieki przez większość dnia
stopień III – osoby doraźnie potrzebujące opieki

Na tej podstawie określana byłaby wysokość czeku i zakres świadczeń, na jakie można go przeznaczyć. Chodzi tu głównie o środki sanitarne, pielęgnacyjne i inne koszty związane z opieką. Osoba niesamodzielna – lub jej rodzina czy opiekun – sama będzie mogła zdecydować, na co chce przeznaczyć czek. Ustawa przewiduje następujące formy opieki:
-  opieka domowa – stała lub na godziny
-  ośrodki wsparcia
-  opiekun nieformalny – np. członek rodziny
-  świadczenia okresowe – np. podczas urlopu lub leczenia opiekuna nieformalnego

Na tę chwilę nieznane są wartości czeków opiekuńczych. Przez posłów podawane są kwoty od 400 do 1200 zł. Twórcy ustawy uzależniają wysokość wsparcia od kondycji finansowej całego budżetu.

Wprowadzenie takiej formy pomocy z pewnością poprawi sytuację potrzebujących opieki osób starszych i ich rodzin. Dzięki czekom wielu seniorów będzie mogło przekonać się do pomocy profesjonalnych opiekunek, które gwarantują fachową opiekę w domu chorego.

DE